Nauczyciele

Szukamy otwartych na wyzwania i poszukujących aktualnej wiedzy pedagogów, dla których liczy się ich własny rozwój oraz rozwój ich podopiecznych. W trakcie współpracy z nauczycielami skupiamy się na rozwoju ich umiejętności metodycznych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.* Biorąc pod uwagę fakt, że tak wiele obszarów życia jest w obecnych czasach związanych z przestrzenią internetową – wspieramy edukację informatyczną i medialną, kładąc szczególny nacisk na cyberbezpieczeństwo.

*dbając o rozwój kompetencji metodycznych nauczycieli realizujemy politykę oświatową na rok szkolny 2022/2023 również w zakresie:


Wsparcia nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.


Doskonalenia kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

Dlaczego warto?

  • osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje z zakresu nowoczesnych technologii będą mogły wykorzystać potwierdzone umiejętności w pracy w sektorze przemysłowym jako szkoleniowcy

  • posiadanie kwalifikacji wiąże się także z możliwością świadczenia usług edukacyjnych w ramach własnej działalności gospodarczej

  • praca z utalentowana młodzieżą jest ważnym elementem inspirującym do zaangażowania i samorozwoju

  • osoby posiadające dodatkowe umiejętności mogą rozwijać kompetencje poprzez zdobywanie kolejnych kwalifikacji z obszaru IT, tym samym zwiększając swoją pozycje na rynku pracy