Uczestnicy

DLA KOGO?

Organizujemy konkurencje dla ambitnych osób, które chcą podnieść swoją konkurencyjność w szkole i na rynku pracy.

  • szkoły podstawowe

  • SecondarySchools

  • szkoły wyższe

Dlaczego warto?

  • większe szanse zdobycia dobrze płatnej pracy

  • dostęp do najbardziej aktualnych, nowoczesnych technologii

  • pomoc w ułożeniu ścieżki kariery

  • ukierunkowanie Twoich zainteresowań na przyszłościową wiedzę

  • rozwój wyobraźni i otwarcie na nowe możliwości

  • poznanie środowiska specjalistów